Liturgiczna Służba Ołtarza

Wszystkich chłopców, którzy pragną służyć Bogu przy Ołtarzu zapraszamy na zbiórki.

Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej parafii tworzy ponad dwudziestu młodych ludzi. Większość z nich służy w kościele parafialnym, natomiast pozostali w kaplicy w Rekowie Górnym. W niedzielę ministranci służą w swoich grupach według wyznaczonego grafiku (zmiana godzin służby co tydzień). W ciągu tygodnia każdy ministrant ma wyznaczony dyżur w wybrany dzień (bez zmian przez cały semestr).

Zbiórki odbywają się w:

– w I-sze piątki m-ca LSO uczestniczy w kościele we Mszy Św. (g.18.00) dbając o przygotowanie uroczystej oprawy liturgicznej,
– w pozostałe czwartki po południu (patrz ogłoszenia dla LSO),
– inne spotkania np. sportowo-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne itd. są głaszane (na tablicy ogłoszeń oraz na stronie)

Opiekunem LSO naszej parafii jest: ks. Rafał Czaja,

Pomoc liturgiczna: szafarze nadzwyczajni:
Pan Marek Bojke, Marek Kryża i Mirosław Rączka,

Pomoc organizacyjna: P. Kazimierz Kreft i Marcin Dybowski i inni.

Chcesz służyć Bogu?

Wszystkich chłopców, którzy pragną służyć Bogu przy Ołtarzu zapraszamy na zbiórki.