Caritas

„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”

Grupa CARITAS naszej parafii zawiązała się w listopadzie 2009 r. Impulsem była wizyta duszpasterska dyr. Caritas Arch. Gdańskiej, ks. Janusza Stecia, który głosił przez całą niedzielę homilie okolicznościowe i modlił się wraz z całą wspólnotą w różnych intencjach.
W krótkim czasie nowo powstała grupa duszpasterska podjęła kilka znaczących dzieł, m.in. ,,Mikołaj 2009″, Dystrybucja żywności dla rodzin potrzebujących”

Opiekun Caritas: ks. prob. Fabian Tokarski;

Przewodniczący: Mirosław Rączka

v-ce przew.: Barbara Kreft

skarbnik: Karol Taube

sekretarz: Anna Hebel