Ogłoszenia i zapowiedzi

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami. Ostatnia aktualizacja: 

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla 26.11.2023 r.

1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które przeznaczone są na Gdańskie Seminarium Duchowne, oprócz tego po Mszy św. można nabyć kalendarze i pismo kleryckie „Novelle Olivarum” za dowolną ofiarą.
2. W czwartek święto Św. Andrzeja Apostoła.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00 w kościele oraz od 18.30 w kaplicy.
4. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w piątek od godz. 9.00.
5. W sobotę zbiórka ministrantów w kościele o godz. 10.00.
6. W sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo różańcowe w kościele, a w kaplicy w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. 
7. Za tydzień rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu radosny czas przygotowania na narodziny Pana Jezusa.
8. Po Mszy św. można nabyć nowy nr Gościa Niedzielnego.

 

Termomodernizacja

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Redzie informuje, że zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku kościoła w Redzie” zostało dofinansowane z programu NFOŚ p.n. Poprawa jakości powietrza .Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w formie dotacji w kwocie 2.150.000 zł w tym z NFOŚ -1.920.810zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 229.190 zł. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 2.271.282,00 PLN.

Przedsięwzięcie dotyczyło kompleksowej termomodernizacji budynku polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, modernizacji sytemu grzewczego, montażu instalacji pomp ciepła, montażu instalacji zarządzania energią.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. Zastosowane rozwiązania spowodują zmniejszenie zużycia energii o ponad 25% to jest 1006 GJ/rok, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynku kościoła wynoszące 677,40 Mg/rok.