Nasi Duszpasterze

Aktualni i wcześniej pracujący księża w naszej parafii

Proboszcz

ks. dr Fabian Tokarski

e-mailfabian_t@wp.pl
data urodzenia: 18.04.1974
data święceń: 19.06.1999
proboszcz od 26.04.2009

Wikariusz

ks. Mateusz Warmijak

wikariusz od: 2019-07-01
data święceń: 1999-06-19

Księża pracujący wcześniej w naszej parafii:

ks. Kanonik Tadeusz Semmerling
ks. Kanonik Tadeusz Semmerling

Proboszcz

ks. Kanonik Tadeusz Semmerling

ur. 24.12.1950 – zm. 27.03.2009
data święceń : 23.05.1974
proboszcz od 01.08.1986

wikariusz

ks. mgr lic. Jerzy Więcek

poza krajem od 02.10.2004, student w Rzymie – prawo kanonicz

wikariusz

ks. Jerzy Maliński

wikariusz od 01.08.2006 Rumia Bł.Edmunda Bojanowskiego

wikariusz

ks. Kaziemierz Radomski

wikariusz od 01.08.2009 w parafii Wniebowzięcia NMP w Redzie

wikariusz

ks. Grzegorz Błasiak

wikariusz od 01.08.2009 do 30.06.2013

wikariusz

ks. mgr Rafał Czaja

wikariusz od 01.07.2013 do 30.06.2016

wikariusz

ks. mgr Kazimierz Juszko

wikariusz od 01.07.2016 do 01.07.2019