Historia parafii

Zapoznaj się z historią miejscowości i parafii

Historia miejscowości

Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości wystąpiła w 1393 roku. W 1400r. nastąpiła lokacja na prawie chełmińskim, przez komtura Albrechta von Szwarzenburga. Była to własność krzyżacka na komturstwie gdańskim. Po 1466 roku stanowiła własność królewską w starostwie puckim, a w 1772 była własnością skarbu pruskiego. Po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę niepodległości na istniejących w Rekowie parcelach osiedlono byłych legionistów. W 1920 Roku powołano polską administrację na Kaszubach, tworząc powiat pucki z siedzibą w Pucku, potem w Wejherowie.

Historia parafii

01.08.1986

DEKRET KS. BP MARIANA PRZYKUCKIEGO (DIEC. CHEŁMIŃSKA) USTANAWIAJĄCY PARAFIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W REKOWIE DOLNYM

1986
13.07.1986

ODPRAWIENIE PIERWSZEJ MSZY ŚW. polowej (pod lasem).

1986
06.08.1986
rozpoczęcie budowy tymczasowej kaplicy.
1986
27.09.1986
poświęcenie tymczasowej kaplicy przez ks. bp Mariana Przykuckiego (podczas pierwszej wizytacji parafii) oraz poświęcenie placu budowy kościoła.
1986
04.1987
rozpoczęcie budowy plebanii.
1987
08.1989
peregrynacja kopii ikony Jasnogórskiej.
1989
19.11.1989

POŚWIĘCENIE (ODDANIE DO UŻYTKU) NOWEGO KOŚCIOŁA pw. NMP Nieustającej Pomocy.
oraz użytkowanie plebanii.

1989
22.12.1991
POŚWIĘCENIE CMENTARZA I KRZYŻA CMENTARNEGO.
1991
25.03.1992
Papież Jan Paweł II bullą "Totus tuus Poloniae Populus", wprowadził nowy podział terytorialny kościoła katolickiego w Polsce. Dekanat wejherowski z parafią NMP NP w Rekowie Dln włączono do Archidiecezji Gdańskiej.
1992
29.06.1996

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA przez Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego.

1996
12.03.2004
darowizna nieruchomości (starej kuźni) w Rekowie Górnym przez P. K. Okroja do adaptacji na kaplicę modlitewną.
2004
20-27.03.2004
peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Rekowie
2004
26.03.2004
po raz pierwszy Droga Krzyżowa ulicami Rekowa.
2004
07.11.2004

POŚWIĘCENIE FILIALNEJ KAPLICY „MYŚLIWSKIEJ” pw. Św. Huberta przez Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego.

2004
27.03.2009
ŚMIERĆ KS. KAN. TADEUSZA SEMMERLINGA, pierwszego proboszcza i budowniczego parafii
2009
26.04.2009
ustanowienie ks. dr Fabiana Tokarskiego nowym proboszczem parafii przez Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia.
2009
05.07.2009
poświęcenie pomnika nagrobnego śp. ks. kan. T. Semmerlinga (przy placu głównym)
2009
07.2009-05.2011
RENOWACJA KOŚCIOŁA (zainstalowanie nowego nagłośnienia, oświetlenia, elektrycznego ogrzewania ławek; nowa aranżacja prezbiterium i pozostałych wnętrz, obrazów; naprawa elementów dachu i elewacji zewnętrznej; luty 2012- przygotowanie instalacji i zawieszenie nowych żyrandoli).
2011
03-10.2010
RENOWACJA KAPLICY PW. ŚW. HUBERTA (wymalowanie wnętrza, przedłużenie belek stropowych, zainstalowanie nowych ławek dębowych, modernizacja nagłośnienia; jesień 2011- renowacja zakrystii, nowy instrument organowy).
2010
05.2011
wydanie książki: Parafia NMP Nieustajacej Pomocy w Redzie-Rekowie – w roku jubileuszu 25-lecia; red. L.Groenwald, D.Kowalik, M.Rączka, Reda 2011.
2011
19.06.2011
UROCZYSTA MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA pod przew. Ks. Abpa S. L. Głódzia Z OKAZJI 25-LECIA ISTNIENIA PARAFII.
2011
01.04.2012
oficjalne nadanie nazwy ulicy okalającej teren kościelny – im. Ks. Tadeusza Semmerlinga.
2012