Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Redzie
Ogłoszenia, zapowiedzi...
II Niedziela Zwykła 19.01.-26.01.2020 r.


1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które przeznaczamy na spłatę termomodernizacji i remontu naszego kościoła.
2. W czwartek zapraszamy chętne dzieci na wyjazd do Pucka na kręgle. Zbiórka przy sklepie na ul. Rekowskiej o 10.30 a powrót ok godz. 14.00. Proszę o zapisy w zakrystii i wypisanie zgód na wyjazd przez rodziców. Koniecznie zabrać buty na zmianę. Wstęp wolny.
3. W sobotę 25 stycznia święto Nawrócenia Św. Pawła.
4. Bóg zapłać za prace porządkowe w tym tygodniu Panom Bronisławowi Roczniewskiemu, Marianowi Hinz i Antoniemu Rosenkranz.
5. U ministrantów można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Redzie informuje, że zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku parafii” dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl ) w formie dotacji, w kwocie 2 150 000,00 PLN. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 263 157,89 PLN.

Przedsięwzięcie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, modernizacji sytemu grzewczego, montażu instalacji pomp ciepła, montażu instalacji zarządzania energią.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. Zastosowanie rozwiązań będzie prowadziło o zmniejszenia zużycia energii w budownictwie o ponad 25% wynoszące 1006 GJ/rok, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynku kościoła wynoszące 677,40 Mg/rok.
WFOŚiGW w Gdańsku
Nr konta: 67 8348 0003 0000 0017 0309 0001 - Parafia Rzymsko-Katolicka 84-240 Reda, ul. Kościelna 18
Bank Spółdzielczy w Pucku.
Prosimy o wsparcie inwestycji termomodernizacji i nowych ławek w naszym kościele.
Bóg zapłać.