Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Redzie
Liturgiczna Służba Ołtarza

Św. Dominik Savio
Patron Ministrantów

Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej parafii tworzy ponad dwudziestu młodych ludzi. Większość z nich służy w kościele parafialnym, natomiast pozostali w kaplicy w Rekowie Górnym. W niedzielę ministranci służą w swoich grupach według wyznaczonego grafiku (zmiana godzin służby co tydzień). Wciągu tygodnia każdy ministrant ma wyznaczony dyżur w wybrany dzień (bez zmian przez cały semestr).

Zbiórki odbywają się w:

- w I-sze piątki m-ca LSO uczestniczy w kościele we Mszy Św. (g.18.00) dbając o przygotowanie uroczystej oprawy liturgicznej,
- w pozostałe czwartki po południu (patrz ogłoszenia dla LSO),
- inne spotkania np. sportowo-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne itd. są głaszane (na tablicy ogłoszeń oraz na stronie)

Opiekunem LSO naszej parafii jest: ks. Rafał Czaja,
Pomoc liturgiczna: szafarze nadzwyczajni:
Pan Marek Bojke, Marek Kryża i Mirosław Rączka,
Pomoc organizacyjna: P. Kazimierz Kreft i Marcin Dybowski i inni.

Wszystkich chłopców, którzy pragną służyć Bogu przy Ołtarzu zapraszamy na zbiórki.

FOTOKRONIKA

LSO REDA-REKOWO 2009-2011


Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii na zdjęciu "rodzinnym" w kościele parafialnym
I-szy czwartek listopada 2009

I przychodzą następni gorliwi ministranci...służyć w kościele i kaplicy

Asysta liturgiczna z J.E. Ks Abpem S.L. Głódziem - po uroczystości Bierzmowania 5.03.2012 r. w kościele parafialnym.

Nasi ministranci i lektorzy biorą udział w różnych turniejach piłki nożnej halowej odnosząc sukcesy!!! (zob. strona: www.knc24.pl)

Zimą jeździmy na nartach (w Wieżycy)

Na wiosnę/lato wyruszamy w trasę rowerami lub płyniemy...

A na jesień pielgrzymujemy i uczestniczymy w koncertach

Mamy także czas na różne gry...

Spotykamy się także na zbiórkach formacyjnych i świątecznych

Bycie ministrantem, lektorem w parafii to szczególne wyróżnienie dla młodego człowieka. Wyjątkowe wyróżnienie, ale również powołanie. Sługa Boży Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Służby Liturgicznej Ołtarza w 2001 r. powiedział: "Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą."

Zasady ministranta
  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.