Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Redzie
Kancelaria parafialna
ks. Fabian Tokarski - proboszcz
tel. 0-58/673-85-45
e-mail: kancelaria@parafiarekowo.org
Konto bankowe parafii:
Parafia Rzymsko Katolicka pw. NMP Nieustającewj Pomocy
84-240 Reda, ul. Kościelna 18
67834800030000001703090001


Dokumenty niezbędne do:

>> Sakramentu chrztu świętego
Rodzice do kancelarii parafialnej dostarczają następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka,
- dane personalne swoje oraz rodziców chrzestnych
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, zawierające potwierdzenie, że są wierzący, praktykujący i nie mają przeszkód, by pełnić funkcję chrzestnych.

>> Sakramentu małżeństwa
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (3 miesiące przed planowaną datą ślubu) dostarczając następujące dokumenty:
- akty chrztu i bierzmowania (ważne 3 miesiące od daty wydania),
- dowody osobiste,
- świadectwa ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
- do ślub konkordatowego - 3 egz. zaświadczenia z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wydania).

>> Pogrzebu
Prosimy, aby rodzina osoby zmarłej dostarczyła akt zgonu do kancelarii parafialnej lub codziennie po każdej Mszy św.