Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Redzie
Historia parafii

Historia miejscowości:
Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości wystąpiła w 1393 roku. W 1400r. nastąpiła lokacja na prawie chełmińskim, przez komtura Albrechta von Szwarzenburga. Była to własność krzyżacka na komturstwie gdańskim. Po 1466 roku stanowiła własność królewską w starostwie puckim, a w 1772 była własnością skarbu pruskiego. Po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę niepodległości na istniejących w Rekowie parcelach osiedlono byłych legionistów. W 1920 Roku powołano polską administrację na Kaszubach, tworząc powiat pucki z siedzibą w Pucku, potem w Wejherowie.

Historia parafii:

01.08.1986 DEKRET KS. BP MARIANA PRZYKUCKIEGO (DIEC. CHEŁMIŃSKA) USTANAWIAJĄCY PARAFIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W REKOWIE DOLNYM
13.07.1986 ODPRAWIENIE PIERWSZEJ MSZY ŚW. polowej (pod lasem).

06.08.1986 rozpoczęcie budowy tymczasowej kaplicy.
27.09.1986 poświęcenie tymczasowej kaplicy przez ks. bp Mariana Przykuckiego (podczas pierwszej wizytacji parafii) oraz poświęcenie placu budowy kościoła.
….04.1987 rozpoczęcie budowy plebanii.
….08.1989 peregrynacja kopii ikony Jasnogórskiej.
19.11.1989 POŚWIĘCENIE (ODDANIE DO UŻYTKU) NOWEGO KOŚCIOŁA pw. NMP Nieustającej Pomocy.
oraz użytkowanie plebanii.
22.12.1991 POŚWIĘCENIE CMENTARZA I KRZYŻA CMENTARNEGO.
25.03.1992 Papież Jan Paweł II bullą "Totus tuus Poloniae Populus", wprowadził nowy podział terytorialny kościoła katolickiego w Polsce. Dekanat wejherowski z parafią NMP NP w Rekowie Dln włączono do Archidiecezji Gdańskiej.
29.06.1996 KONSEKRACJA KOŚCIOŁA przez Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego.


12.03.2004 darowizna nieruchomości (starej kuźni) w Rekowie Górnym przez P. K. Okroja do adaptacji na kaplicę modlitewną.
20-27.03.2004 peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Rekowie
26.03.2004 po raz pierwszy Droga Krzyżowa ulicami Rekowa.
07.11.2004 POŚWIĘCENIE FILIALNEJ KAPLICY „MYŚLIWSKIEJ” pw. Św. Huberta przez Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego.

27.03.2009 ŚMIERĆ KS. KAN. TADEUSZA SEMMERLINGA, pierwszego proboszcza i budowniczego parafii
26.04.2009 ustanowienie ks. dr Fabiana Tokarskiego nowym proboszczem parafii przez Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia.
05.07.2009 poświęcenie pomnika nagrobnego śp. ks. kan. T. Semmerlinga (przy placu głównym)
07.2009-05.2011 RENOWACJA KOŚCIOŁA (zainstalowanie nowego nagłośnienia, oświetlenia, elektrycznego ogrzewania ławek; nowa aranżacja prezbiterium  i pozostałych wnętrz, obrazów; naprawa elementów dachu i elewacji zewnętrznej; luty 2012- przygotowanie instalacji i zawieszenie nowych żyrandoli).

03-10.2010 RENOWACJA KAPLICY PW. ŚW. HUBERTA (wymalowanie wnętrza, przedłużenie belek stropowych, zainstalowanie nowych ławek dębowych, modernizacja nagłośnienia; jesień 2011- renowacja zakrystii, nowy instrument organowy).
….05.2011 wydanie książki: Parafia NMP Nieustajacej Pomocy w Redzie-Rekowie – w roku jubileuszu 25-lecia; red. L.Groenwald, D.Kowalik, M.Rączka, Reda 2011.
19.06.2011 UROCZYSTA MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA pod przew. Ks. Abpa S. L. Głódzia Z OKAZJI 25-LECIA ISTNIENIA PARAFII.
01.04.2012 oficjalne nadanie nazwy ulicy okalającej teren kościelny – im. Ks. Tadeusza Semmerlinga.